Dit document (hierna "Beleid") beschrijft de voorwaarden voor de verwerking van persoonlijke gegevens die door u als onderwerp van persoonlijke gegevens (hierna "PD-onderwerp") worden overgedragen aan [bedrijfsnaam] als een persoonlijke gegevenssite (hierna "PD-site") . De bepalingen van het Beleid zijn alleen geldig wanneer de PD-subject de PD-website [site-adres] bezoekt. 1. Verwerking en bescherming van persoonsgegevens 1.1. De PD-site kan de persoonlijke gegevens van de PD-subject verzamelen, systematiseren, accumuleren, opslaan, verduidelijken (bijwerken, wijzigen), extraheren, gebruiken, blokkeren, verwijderen in overeenstemming met "Over persoonlijke gegevens". 1.2. De verwerking en opslag van persoonsgegevens gebeurt elektronisch met behulp van automatiseringstools, waardoor de vertrouwelijkheid en de naleving van de voorziene bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens worden gewaarborgd. 1.3. Voorwaarden voor de doorgifte van persoonsgegevens: - De PD-subject moet zijn toestemming bevestigen voor de verwerking van persoonlijke gegevens die worden verzonden via webformulieren op de website van de PD-site, hetzij door een speciaal veld in te vullen voordat persoonlijke gegevens worden verzonden, hetzij door het feit dat de gegevens worden verzonden als er geen speciaal veld. Alvorens zijn persoonsgegevens te verzenden, dient de PD-Betrokkene kennis te nemen van de inhoud van de Polis.De website van de PD plaatst een link naar de tekst van de Policy in webformulieren op haar website zodat de PD-Betrokkene de mogelijkheid heeft kennis te nemen van de inhoud van het Beleid alvorens zijn persoonlijke gegevens te verzenden. - De PD-subject stemt in met de verwerking van de PD-website van zijn persoonlijke gegevens, die niet speciaal of biometrisch zijn, inclusief telefoonnummers, woonadres, e-mailadressen, werkplek en functie, locatie-informatie, type en versie van het besturingssysteem, het type en de browserversie, het type apparaat en de schermresolutie, de bron van verwijzing naar de site, inclusief het adres van de bronsite en de tekst van de daarop geplaatste advertentie, de taal van het besturingssysteem en browser, de lijst met bezochte pagina's en daarop uitgevoerde acties, IP-adres. - De PD-website verwerkt geen persoonsgegevens van een speciale categorie, waaronder gegevens over politieke, religieuze en andere overtuigingen, lidmaatschap van openbare verenigingen en vakbondsactiviteiten, over het privé- en intieme leven van de PD-subject. 1.4. De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is voor onbepaalde tijd geldig vanaf het moment dat de gegevens door de PD Betrokken zijn bij de PD-website en kan worden ingetrokken door een aanvraag in te dienen op de PD-website met vermelding van de informatie vermeld in "Over persoonsgegevens". Intrekking van de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan worden uitgevoerd door de PD-betrokkene een overeenkomstige aanvraag op de PD-website schriftelijk te sturen naar het adres [post- of e-mailadres]. 2. Doorgifte van persoonsgegevens 2.1 De PD-website geeft alleen toegang tot persoonsgegevens aan de PD-subject of zijn wettelijke vertegenwoordiger in overeenstemming met de vereiste. 2.2 De PD-site geeft geen persoonlijke gegevens die zijn ontvangen van de PD Betrokkene door aan derden, tenzij anders bepaald door de huidige. 3. Rechten van de PD-subject 3.1. De PD-betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht om opheldering te vragen over persoonsgegevens als deze zijn gewijzigd of als er onjuistheden in de verstrekking zijn gemaakt. 3.2. De PD-ondernemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht om blokkering of vernietiging van de verstrekte persoonlijke gegevens te eisen in geval van weigering om de PD-site verder te bedienen en zijn website te bezoeken.